Om Oss

 

Finanslink AS er en finansagent som samarbeider med flere banker for å gi deg de beste løsningene på lån.

Dette har vi arbeidet med siden 2001 og er i dag blant de ledende aktørene på markedet for lån gjennom agenter. Vi kan sammen med våre leverandører skreddersy løsninger tilpasset deg som kunde.

Hos oss får du raskt svar, en egen kontaktperson som er tilgengelig utover våre samarbeidspartneres åpningstider og løpende oppfølging på mail og telefon.

Du sparer tid på å bruke oss - og tid er penger.

Som finansagent for Sparebanken Øst og Bank2, skal vi forberede og fremme søknad om innskuddsavtaler, låneavtaler, kausjonsavtaler og/eller kortprodukter til banken. Søknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold for vedkommende produkt. Banken foretar deretter en selvstendig vurdering av søknaden der informasjon fra kunden og agenten og andre kilder legges til grunn.

Vi gjør oppmerksom på at vi, som finansagent, mottar provisjon fra banken på bakgrunn av inngåtte avtaler formidlet gjennom oss. Vi har ikke anledning til å motta godtgjørelse fra andre enn vedkommende bank, jfr. Finansavtalelovens § 88. Vi er lovpålagt å se til at bankens plikter overfor kunden er oppfylt innenfor det oppdraget vi har fått fra vedkommende bank. Dersom banken eller vi misligholder forpliktelsene i relasjon til konkrete produkter kan kunden gjøre eventuelle misligholdssanksjoner gjeldende direkte mot vedkommende bank. Dersom misligholdet gjelder andre forhold, for eksempel investeringsråd avgitt av oss, kan klager bare rettes mot banken hvis vi er tilknyttet agent for vedkommende etter verdipapirhandellovens § 10 - 16.

For tiden formidler vi ikke konsesjonspliktige investeringstjenester/produkter.