Liv & Pensjon

 

Er livsforsikring nødvendig for meg? For å finne svaret bør du tenke gjennom
følgende problemstillinger:

  • - Kan familien beholde huset ved min død?
  • - Vil samboer kunne utløse mine arvinger?
  • - Er barna sikret en trygg økonomisk oppvekst etter min død?
  • - Hvordan blir min økonomi om jeg blir arbeidsufør?


Kontakt oss for tilbud!