Fortsatt trøkk i boligmarkedet!

Det er fortsatt bra fart i boligmarkedet: http://www.dinepenger.no/bruke/solgt-til-1-7-millioner-over-takst/22574038